Digitale poortregistratie – veilig werken vanaf de poort

Achtergrond

Duurzame energie wordt steeds belangrijker. Er komen steeds meer grote windmolen- en zonneparken bij. Hiermee groeit het aanbod in duurzame energie aanzienlijk. Natuurlijk is dit aanbod afhankelijk van het weer. Soms waait het hard en schijnt de zon volop. Soms is het bewolkt en windstil. Dit zorgt voor pieken en dalen in de elektriciteitsproductie, die weer van invloed zijn op ons elektriciteitsnet.

 

Om in de toekomst het transport van grote hoeveelheden duurzame energie mogelijk te maken, past TenneT ons bestaande elektriciteitsnet aan. Zo ook bij het hoogspanningsstation in Diemen. Een groot project met tal van veiligheidsrisico’s. Om goed te kunnen monitoren wie wanneer waar werkzaam is en wat er allemaal op en om het terrein gebeurt, wordt Safesight ingezet.

Vragen vanuit TenneT

  • Hoe kunnen we het proces van poortregistratie digitaliseren?
  • Hoe krijgen we een real time overzicht van wie er op locatie werkt? Zodat we bij schakelhandelingen of incidenten alle aanwezigen kunnen verzamelen en op de aangewezen locaties een ‘koppentelling’ kunnen doen?
  • Hoe kunnen we bij een eventuele coronaverdenking/ besmetting alle personen die in de nabijheid van de betreffende medewerker zijn geweest informeren?
  • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen continu toegang heeft tot de meest actuele veiligheidsinformatie?
  • Hoe kunnen we mensen werkzaam op locatie gemakkelijk informeren en instrueren? En eventueel alarmeren bij calamiteiten?
  • Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers bijzonderheden op locatie op een simpele manier rapporteren en delen? En hoe hangen we daar snel acties aan?
‘Ons werk wordt steeds omvangrijker. Waar we eerst met drie man en een busje toe konden voor een aanpassing in het net, gaan we nu met 100 man naar één hoogspanningsstation. Safesight denkt goed met ons mee over heldere veiligheidscommunicatie met grote groepen. Hun ervaring in de festivalsector is hierbij van grote waarde.’ Coen van Veen, Projectleider TenneT

Onze oplossing

Voordat medewerkers, leveranciers of andere bezoekers de locatie in Diemen betreden, checken zij in via de Safesight app. Hierbij accepteren zij de veiligheidsinstructies die in de app staan. Als ze nog geen Safesight-account hebben, maken ze die zelf eenvoudig aan via een QR-code.

 

Met de app beschikken de bezoekers via hun telefoon direct over alle relevante (veiligheids-)informatie: informatie over de locatie, de veiligheidsinstructies, plattegronden, alarmkaarten, etc. Daarnaast heeft iedereen een persoonlijke takenlijst waarin informatie en/of instructies van de projectorganisatie staan. Een verzoek om de coronamaatregelen op te volgen, bijvoorbeeld. Of om een controle op de aanwezige BHV-middelen uit te voeren. In geval van een calamiteit kan de projectorganisatie iedereen – al dan niet binnen een vooraf ingesteld geofence – alarmeren met een sms,  een automatische telefonische oproep en een taak.

‘Safesight is enorm gebruiksvriendelijk. Zodra je de app opent, begrijp je wat de bedoeling is. Dat is voor TenneT van groot belang. Bezoekers snappen direct, vanaf het moment dat ze aan de poort inchecken, wat de app kan en doet. En in het geval van een calamiteit, kan men direct van actuele, passende veiligheidsinstructies worden voorzien.’ Eric Dute, Innovatieadviseur TenneT

Data verzamelen

Meldingen van bijvoorbeeld gevaarlijke situaties, storingen, schades, klachten uit de buurt: alles kan worden bijgehouden in een logboek. Uniform en meteen inzichtelijk. Deze informatie vormt de basis voor nieuw beleid dat meteen kan worden vertaald naar concrete taken. Zo kan TenneT zich continu blijven verbeteren. En dat is precies wat het ambitieuze bedrijf wil.

Dashboards

Via overzichtelijke dashboards heeft het (daarvoor geautoriseerde) projectteam een duidelijk beeld van wie er op dat moment zijn ingecheckt, welke taken al zijn voltooid en welke nog open staan. En welke bijzonderheden – bijvoorbeeld door de toezichthouders – in het logboek zijn geregistreerd. Is er ergens een verhoogd risico? Op het dashboard voor risicomanagement kan de organisatie het in één oogopslag zien.

Meer weten? Neem contact op of vraag een demo aan wanneer het jou uitkomt.