Logboek in de cloud, taakmodule, Safety cards, interactieve formulieren, dashboards en meer…

Gebruikers (met de juiste autorisatie) beschikken – via de browser of app – continu over het cloudbased logboek. Stel zelf workflows in! Opdrachtgevers ontvangen op gezette tijden een uitdraai van alle meldingen in Excel.

Verzamel waardevolle managementinformatie door meldingen en acties te voorzien van een onderwerp en locatie.

Verstuur instructies/informatie naar gebruikers van de app – evt. direct vanuit het logboek. Iedereen met één klik bereikbaar!

Gebruik de actiedatabase om alle acties en checks die betrokkenen in aanloop naar en tijdens hun dienst moeten uitvoeren, op gezette tijden – automatisch – te versturen. Denk aan open- en sluitrondes, werkplekinspecties, regelmatige controles van BHV-middelen, controle nooduitgangen en vluchtroutes, etc.

Via de achterkant van Safesight kunnen allerlei soorten formulieren worden samengesteld die vervolgens via de app worden aangeboden. Bijvoorbeeld een werkplek-inspectie. Of de checklijsten voor de schouw van een evenement. Voor open- & sluitrondes, evaluatieformulieren, BHV-formulieren en meer. Eventuele afwijkingen worden direct in het logboek geregistreerd.

Betrokkenen beschikken via hun app continu over de meest actuele informatie: over de organisatie, over het project, de aandachtspunten, handboeken, protocollen, plattegronden, scenario’s, etc.

Welke acties moeten er tijdens welk scenario worden uitgevoerd – bijvoorbeeld tijdens een calamiteit? Via het logboek zijn de scenario’s en bijbehorende acties direct beschikbaar en kunnen met één klik worden gelogd.

In één klik de gehele (BHV-)organisatie alarmeren? Hiervoor biedt Safesight een alarmeringfunctie gebaseerd op GPS en geofencing. Alarmering bestaat uit een app-notificatie, een SMS-bericht en een geautomatiseerde telefonische oproep.

Alle (of specifieke) gebruikers van de app zichtbaar op een dashboard (optioneel o.b.v. geofencing).

Via de camera van de telefoon kunnen gegevens die in een QR-code zijn verwerkt, direct in het logboek van Safesight worden geregistreerd (incl. GPS-positie).

Betrokkenen checken zichzelf aan de hand van een code in op een locatie. Een dashboard biedt vervolgens een real time overzicht van wie er zich allemaal op de locatie begeeft (of heeft begeven).

Deelnemers aan een toolbox registreren zelf – via een QR-code – dat zij hebben deelgenomen en de inhoud van de toolbox hebben begrepen. Via exports is exact zichtbaar welke toolboxen op welke projecten zijn gehouden en wie welke toolboxen hebben gevolgd.

Betrokkenen die een locatie betreden – denk aan partners, onderaannemers of leveranciers -, maken via een QR-code eenvoudig zelf een account aan in het project.

Werk binnen 1 omgeving – tegelijkertijd – aan alle lopende projecten.

Welke rollen zijn betrokken en hoe worden zij gebriefd? Wat moeten zij bij welk scenario doen? Deze informatie werken wij samen met de opdrachtgever (en partners) uit en bieden wij via de app rolspecifiek aan: gebruikers zien alleen de informatie die specifiek voor hun rol van belang is.

Middels diverse dashboards hebben geautoriseerde gebruikers zicht op wat er op en om de organisatie (of project) gebeurt. Denk aan de meldingen in het logboek verdeeld naar incident code, de status van de uitgezette taken, monitoren van risico’s, etc.

Opdrachtgevers hebben toegang tot een eigen Power-BI-Dashboard waarin alle informatie (overall & per project) wordt weergegeven in één overzicht. Hoe vaak zijn meldingen voorgekomen? Hoe lang staat die gemiddeld open? Is er sprake van een toe- of afname?

Via ons CMS-systeem beheren opdrachtgevers zelf de gebruikers en hun autorisaties en aangeboden content.

Zelf ervaren wat Safesight voor jouw organisatie kan betekenen? Reserveer hier een demo wanneer het jou uitkomt!