Logboek, taakmodule, Safety cards, interactieve formulieren, dashboards en meer…

1. Logboek in de ‘cloud’

In het logboek worden alle meldingen, acties en issues met betrekking tot de veiligheid en continuïteit van de organisatie of een project in de cloud geregistreerd. Via telefoon, tablet of laptop en inclusief eventuele foto en GPS-coördinaten.

Geautoriseerde betrokkenen weten dus – op locatie, thuis of onderweg – precies wat er op en om een organisatie of project gebeurt. Real time!

2. Takenmanagement

Alle informatie voor een goede bedrijfsvoering is continu aanwezig en wordt – mocht de situatie daar om vragen – direct aangepast. Net als de taken, checks en acties die betrokkenen in aanloop naar en tijdens hun dienst moeten uitvoeren. Die worden als ‘To do’ of ‘To know’ naar de persoonlijke actielijsten van de desbetreffende personen gestuurd.

Dat kan natuurlijk ad hoc, maar kunnen ook op gezette tijden, automatisch vanuit onze actiedatabase worden verstuurd.

3. Safety cards

Met de Safesight-app beschikt iedereen binnen een (veiligheids)organisatie via zijn of haar telefoon – continu – over de meest actuele informatie: over de organisatie, de aandachtspunten, protocollen, (calamiteiten)scenario’s, plattegronden, etc.

Doordat gebruikers vóór de start van hun dienst hun verantwoordelijkheden en takenpakket via de app accepteren, is iedereen op de hoogte van wat er van hem of haar wordt verwacht – ook in het geval van een incident of calamiteit.

Werkplekinspectie

4. Interactieve formulieren

Via de achterkant van Safesight kunnen allerlei soorten formulieren worden samengesteld die vervolgens via de app worden aangeboden. Bijvoorbeeld een werkplek-inspectie. Of de checklijsten voor de schouw van een evenement. Voor open- & sluitrondes, evaluatieformulieren, BHV-formulieren en meer.

Voldoet iets niet aan de gevraagde standaard? Dan wordt de bevinding automatisch als een melding in het logboek geregistreerd en ontvangt de gekozen actiehouder direct een notificatie.

5. Dasboards

Diverse dashboards geven een real-time inzicht in alle operationele gegevens: het logboek, de uitgezette acties en bijvoorbeeld de status van de vooraf gedefinieerde risico’s.

Opdrachtgevers hebben toegang tot een eigen Power-BI-Dashboard waarin alle informatie (overall & per project) wordt weergegeven in één overzicht. Hoe vaak zijn meldingen voorgekomen? Hoe lang staat die gemiddeld open? Is er sprake van een toe- of afname?

Power BI
Zelf ervaren wat Safesight voor jouw organisatie kan betekenen? Reserveer hier een demo wanneer het jou uitkomt!