In drie stappen helpen wij opdrachtgevers

Organo-2

1. Vaststellen veiligheidsorganisatie

Samen met onze opdrachtgever kijken we allereerst naar de organisatie en haar processen. Ook de veerkracht van een organisatie hoort daarbij: hoe is zij tijdens een calamiteit georganiseerd? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie informeert wie? Alle rollen worden zo in kaart gebracht en bijbehorende verantwoordelijkheden en taken worden vastgesteld.

2. ‘Veiligheid’ organiseren met Safesight

Vervolgens worden de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en taken toegewezen aan de personen werkzaam in de organisatie. Vanzelfsprekend worden zij vroegtijdig geïnformeerd en betrokken. Doordat gebruikers vóór de start van hun dienst hun verantwoordelijkheden en takenpakket accepteren, is iedereen op de hoogte van wat er van hen wordt verwacht – ook in het geval van een calamiteit.

App-kopie-1
Scherm-1

3. Continu verbeteren

Alle informatie en rapportages worden opgeslagen in ons systeem en zo bouwen opdrachtgevers aan een database met waardevolle managementinformatie. Door op regelmatige basis managementrapportages aan te leveren, helpen wij organisaties om kennis te delen, lessen te trekken en zo om hun organisatie continu te verbeteren.