Safesight

Soepele samenwerking bij natuurbranden

Achtergrond

Denk je aan Zeeland, dan denk je waarschijnlijk aan de zee. Maar naast de zee vind je er ook veel -jawel – land. Prachtige gebieden vol duinen, bos, heide en gras. Mooi, maar ook kwetsbaar. Vooral voor branden, die in het voorjaar en in de zomer op de loer liggen. Natuurbranden zijn onvoorspelbaar, verspreiden zich snel en kunnen overal opduiken. Dat maakt het lastig om ze te bestrijden.

Daarom doet de Veiligheidsregio er alles aan om natuurbranden te voorkomen. Hierbij spelen tal van publieke en private organisaties een rol. Van brandweer tot Staatsbosbeheer en van campinghouders tot strandpaviljoens. Het is belangrijk dat de samenwerking tussen al deze partijen zo soepel mogelijk verloopt. Dus vroeg de Veiligheidsregio Zeeland ons een pilot te organiseren.

Vragen vanuit de Veiligheidsregio Zeeland

  • Hoe kunnen we de afstemming tussen de verschillende organisaties optimaliseren?
  • Hoe borgen we dat alle stakeholders continu de juiste en meest actuele informatie hebben?
  • Hoe creëren we duidelijkheid in takenverdeling bij de verschillende fasen van de bestrijding van het natuurbrandrisico?
  • Hoe krijgen we een realtime overzicht van alle acties die gezien een actualiteit nodig zijn om een veilige omgeving te waarborgen.
  • Hoe kunnen we continu operationele informatie verzamelen en delen?

Onze oplossing

Informatiemanagement komt als eerst aan bod: welke organisaties hebben welke rol in het bestrijden van de natuurbranden? En wat is hun informatiebehoefte? Daarbij kijken we ook naar welke organisatie wanneer over welke informatie beschikt. En hoe die info weer van nut kan zijn voor andere organisaties uit het operationele netwerk. We vertaalden al deze informatie naar de Safesight-app. Vanuit de app beschikt iedere organisatie over de juiste informatie op het moment dat ze die nodig heeft.

Managen van de risico’s

Ook keken we naar de verschillende fasen van opschaling binnen de bestrijding van het natuurbrandrisico. En welke taken daarbij horen voor de verschillende organisaties. Denk aan het informeren van de betrokkenen, maar ook aan concrete taken zoals de afzetting van paden, de opschaling van toezicht in bepaalde gebieden en extra verboden voor campinghouders.


Voor iedere fase heeft de Veiligheidsregio Zeeland straks een complete blauwdruk met daarin alle acties, checks en taken die het operationele netwerk moet uitvoeren. Die worden bij een opschaling automatisch vanuit onze database naar de juiste mensen gestuurd. Ook voor de ad hoc taken is de Veiligheidsregio Zeeland met het taken-management-systeem optimaal in staat iedereen snel en overzichtelijk te instrueren.

‘Met Safesight zijn wij als Veiligheidsregio in staat om alle partners in ons netwerk – publiek of privaat – optimaal te betrekken en te ondersteunen. En doordat alle operationele informatie wordt vertaald naar overzichtelijke dashboards hebben wij op ieder moment van de dag een duidelijk beeld van waar wij als netwerk extra aandacht aan moeten besteden.’
Marc Nagelkerke, Specialist Operationeel Informatiemanagement Veiligheidsregio Zeeland

Voorkomen van crisis of calamiteit

In het cloudbased logboek wordt alles geregistreerd wat te maken heeft met het risico op een natuurbrand. Meldingen van gevaarlijke situaties bijvoorbeeld, maar ook aangetroffen branden en tijdelijke afzettingen. En door te werken met vaste incidentcodes en locaties rapporteert iedereen op dezelfde manier. Zo wordt op een gestructureerde manier managementinformatie verzameld, die de Veiligheidsregio weer gebruikt om de organisatie te verbeteren.


Op verschillende dashboards zien stakeholders in realtime hoe het operationele netwerk ervoor staat. Een taken-dashboard biedt inzicht in de taken die al voltooid zijn – en welke niet. Een risico-dashboard vraagt aandacht van de gebruiker wanneer een taak of logboekmelding gekoppeld aan een risico open blijft staan.


Om de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Zeeland te waarborgen, is een goede samenwerking tussen alle stakeholders van groot belang. Het is de taak van de Veiligheidsregio om partners te verbinden, om te coördineren en waar nodig te faciliteren. De pilot met Safesight is hierin een mooie volgende stap.

Wij geloven dat organisaties direct kunnen beginnen aan de verbetering van hun veiligheid. Iedere stap – hoe klein ook – draagt direct bij aan meer veiligheid. Safesight helpt daarbij.