Safesight

White paper: Veilig werken vanaf de poort

Zo draagt een software platform bij aan werkveiligheid

De energiesector is altijd in ontwikkeling. Omdat er steeds meer grote windmolen- en zonneparken bijkomen, groeit het aanbod duurzame energie aanzienlijk. Natuurlijk is dit aanbod erg afhankelijk van het weer. Soms waait het hard en schijnt de zon volop. Soms is het bewolkt en windstil. Dit zorgt voor pieken en dalen in de elektriciteitsproductie, die weer van invloed zijn op ons elektriciteitsnet. Om in de toekomst het transport van grote hoeveelheden duurzame energie mogelijk te maken, wordt er continu gewerkt aan ons elektriciteitsnet. Dit is een groot project, met veel veiligheidsrisico’s. Om goed te kunnen monitoren wie wanneer waar werkzaam is en wat er allemaal op en om een werkterrein gebeurt, kan men gebruikmaken van een software platform.

Veiligheid borgen vraagt om overzicht

Wie zijn er aanwezig op het werkterrein? Wordt er een schakelhandeling uitgevoerd? Kennen alle medewerkers, leveranciers en partners de (veiligheids-)plannen en -afspraken? En kunnen zij die, als het nodig is, uitvoeren? Staan alle BHV-materialen op hun plek?

Veiligheid is in de energiesector een essentieel vraagstuk, waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Door dit onderdeel van de bedrijfsvoering te digitaliseren wordt er, bijvoorbeeld bij netbeheerders, energie vrijgemaakt voor hun core business: het faciliteren van de energiemarkt en het verzorgen van systeem- en transportdiensten.

En dat is nodig. Het aanbod in duurzame energie groeit. Ons elektriciteitsnetwerk moet aan nieuwe eisen voldoen om het energietransport aan te kunnen en projecten worden steeds omvangrijker. Waar men eerst met drie man in een busje naar een hoogspanningsmast ging voor een aanpassing, staat men nu met 100 man op een hoogspanningsstation de geleiders te vervangen.

Door het proces van inchecken, formulieren invullen en informatiedeling te digitaliseren wordt het monitoren en beheersen van een werklocatie stukken eenvoudiger. Medewerkers en bezoekers checken in via een QR-code. De ‘aanwezigheidslijst’ kan real time en op afstand ingezien worden. Doet zich een incident voor? Dan kan men alle aanwezigen snel en efficiënt van de juiste informatie voorzien. Gebruiksvriendelijkheid staat centraal bij de keuze voor een software platform. Iedereen begrijpt in één oogopslag waar de applicatie voor dient én hoe je hem gebruikt.

Uiteraard kun je met een software platform meer dan alleen bezoekers registreren en coördineren. Incidenten of bijzonderheden melden, bijvoorbeeld. Maar ook logboeken bijhouden en takenlijsten verdelen. Projectrapportages overzien en risico’s beheren. Allemaal zaken die je nu via één centraal punt kunt regelen. Het maakt het werk niet alleen efficiënter, maar alle inspanningen en resultaten worden ook meetbaar. Dit helpt om sneller te anticiperen op toekomstige ontwikkelen en vergroot het lerend vermogen van de organisatie.

Bovendien zijn de data die verzameld worden via het software platform eenvoudig om te zetten in inzichtelijke digitale dashboards. Bijvoorbeeld voor een project- of managementoverleg of projectevaluatie.

1 platform, 1 aanpak

De inzet van digitale tools in de energiesector is niet nieuw – integendeel. Medewerkers communiceren al met elkaar via WhatsApp. Er bestaan tal van tools voor het melden en delen van (mogelijke) incidenten. Hoe zorg je nu dat al deze gedeelde informatie minder versnipperd is én niet alleen beschikbaar voor een selecte groep gebruikers? En hoe krijg je een volledig overzicht van meldingen, informatieverzoeken en de eventuele opvolging daarvan?

Een goed software platform biedt antwoord op al deze vragen, doordat het diverse functionaliteiten van bestaande tools op één plek combineert. Hierdoor kun je informatie centraal verzamelen, eenvoudig delen én duiden in overzichtelijke dashboards. Dat maakt het werk niet alleen veiliger, maar ook een stuk eenvoudiger.

Zo werkt het…

Een softwareplatform voegt waarde toe op verschillende niveaus.

1. Goed geïnformeerde en betrokken (mede)werkers

 • Door een app waarmee alle actuele aandachtspunten, tools, veilig-werken-regels, formulieren, plattegronden etc. voor iedereen continu beschikbaar zijn.
 • Door digitale takenlijsten waarmee alle betrokkenen hun individuele taken kunnen inzien en accepteren (regulier en ad hoc). Door de borging van informatie vergroot je bovendien het lerend vermogen van de organisatie – zowel binnen het project als op de lange termijn.
 • Door een in-check-functie waarmee iedereen die het werkterrein betreedt zich aanmeldt en instructies accepteert.

2. Overzicht: real time informatie verzamelen en duiden

 • Via een cloud-based logboek waarmee betrokkenen op een eenvoudige en laagdrempelige manier incidenten, meldingen en bijzonderheden kunnen registreren die de kwaliteit en continuïteit van het project kunnen beïnvloeden.
 • Via dashboards waarmee geautoriseerde gebruikers real time inzicht hebben in alle operationele processen. Denk bijvoorbeeld aan meldingen in het logboek, de status van de uitgezette acties of een overzicht van het aantal mensen op het werkterrein.
 • Door digitale risicoanalyses op basis waarvan je acties, taken en checks 100% kunt borgen.

3. Besparing

 • Doordat je vroegtijdig mogelijke incidenten signaleert, voorkom je onnodige faalkosten.
 • Door digitalisering van formulieren (zoals werkplekinspecties), processen (zoals de check-in) en het informatieaanbod, wordt veel tijd gewonnen. Analyses maak je met een enkele druk op de knop – ook dat scheelt een hoop administratie.
 • Doordat dashboards alle informatie in real time beschikbaar maken, is er minder overlegtijd nodig. Besteed alleen tijd aan essentiële zaken.

4. Evalueer, analyseer en verbeter

 • Door gericht onderwerpen te selecteren waarover je informatie wilt verzamelen (bijvoorbeeld als incidentcodes in je logboek) en die te gebruiken voor je rapportages. Op basis van de uitkomst kun je je organisatie scherper aansturen en verbeteren.
 • Door je rapportages actief in te zetten bij het beheersen van het project. Bijvoorbeeld tijdens wekelijkse overleggen – intern en met opdrachtgevers. Wat gaat goed en op welke thema’s is extra aansturing nodig? Met welke acties maak je die aansturing concreet?
 • Door rapportages ook voor de ontwikkeling van de gehele organisatie te gebruiken. Vergelijk projecten onderling en laat mensen van elkaars projecten leren. Gebruik de analyses voor nieuw beleid en verbeter zo continu de volledige organisatie.
 • Door veiligheidsissues concreet en meetbaar te maken. Hiermee heb je een overtuigend en overlegbaar veiligheidsconcept in handen voor je aanbestedingen.

Direct aan de slag!

Een goed gebruikt software platform maakt het beheersen van een werkterrein een stuk eenvoudiger. Maar als een systeem te complex is wordt het niet gebruikt. Wij bieden een praktisch, eenvoudig te gebruiken platform dat werkt in de échte wereld. Onze ruime ervaring bij festivals, evenementen en stadions helpt ons hierbij.

Benieuwd naar de functionaliteiten en voordelen van ons platform voor jouw organisatie? Je kunt vandaag van start: het platform is direct beschikbaar en te gebruiken.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het werken met Safesight? Neem contact met ons op via eva@safesightsafety.com / 020 2615 081 of reserveer een demo wanneer het jou uitkomt!