Safesight

Veiligere bouwplaats door integratie Bouwpas en Safesight

Vanaf medio november is BAM Bouw en Techniek op twee locaties gestart met de implementatie van Bouwpas én Safesight. Doel is om de veiligheid op de bouwplaats te vergroten en tegelijkertijd compliant te zijn met alle wet- en regelgeving rondom onder andere ketenaansprakelijkheid, identificatie, privacy en schijnconstructies. Alle bouwplaatsmedewerkers krijgen daartoe een app op hun telefoon. Deze start is een ultiem praktijkvoorbeeld van de in de bouw al jaren veelbesproken bouwplaats-ID.

BAM werkt al langer met Bouwpas, een online platform waarmee hoofd- en onderaannemers betrekkelijk makkelijk en zonder papierwerk voldoen aan alle wet- en regelgeving en overzicht krijgen over wie, waar, wanneer en met welke kennis en vaardigheden aan het werk is.

Door met Bouwpas te werken vergewiste BAM zich ervan dat het compliant was met alle vigerende wet- en regelgeving en tegelijkertijd kreeg het inzicht in hoe vaak een opdracht werd ‘doorgelegd’ aan een onderaannemer van een onderaannemer. Hans Wentink, safety director Bouw en Vastgoed bij BAM: “Met Bouwpas weet je precies wie, waar wanneer aan het werk is. En over welke papieren zo iemand beschikt en welke instructies hij al heeft gekregen of nog moet krijgen. Belangrijk neveneffect is dat we al die administratieve handelingen weg kunnen houden bij de uitvoerder. Zodat die weer tijd heeft voor begeleiding, uitleg en controle. Uiteindelijk komt dat de veiligheid op een project ten goede.”

Extra functionaliteiten

Maar Wentink wilde meer. “BAM wil op persoonlijk niveau kunnen sturen op instructie en attendering. Wat je nu nog vaak ziet is dat er een instructiefilm wordt gemaakt die aan het begin van een project aan medewerkers wordt getoond en dat die instructie gedurende het hele project hetzelfde blijft. Terwijl iedere fase in een bouwproces andere risico’s kent. Waar wij naartoe willen is een systeem waarin je weet wie er wanneer op een project komt, welke instructies die persoon al heeft gehad om uiteindelijk een instructie op maat te kunnen geven. Zodat iemand bewust is van de risico’s die bij de werkzaamheden horen die vandaag worden uitgevoerd.”

– BAM gaat bouwplaatsmedewerker persoonlijk sturen en attenderen op veiligheid –

Omdat de ontwikkeling van de gevraagde extra functionaliteiten buiten de focus van Bouwpas lag, ging Wentink op zoek naar andere partijen die al ervaring hadden met ongevallenmeldingen, MOS-meldingen of werkplekinspecties. Safesight en Bouwpas zagen beiden al snel de kansen en mogelijkheden die een integratie van beide systemen met zich mee zou brengen. Ze vulden elkaar goed aan.

Bovendien bleek Safesight al met BAM Infra samen te werken bij de aanleg van de SUNIJ-lijn. Wat Wentink extra aansprak was dat Safesight – dat begon als applicatie voor de evenementenbranche – uit een volstrekt andere branche afkomstig is. “Als bouw zijn we daar nogal huiverig voor, maar andere markten zijn vaak al veel verder dan wij. Ik ben een groot voorstander van experimenteren en vind dat we juist veel van andere branches kunnen leren.”

Een bouwplaats managen komt dichtbij een festival managen

Voor Safesight was het een kans om zich nog nadrukkelijker in andere branches te laten zien. De sport- en evenementenbranche lag door corona immers volledig stil. Edo Haan, founder en CEO van Safesight: “Een bouwplaats managen komt heel dichtbij een festival managen: mensen gaan erin en eruit, je hebt plannen en protocollen, je wilt waarborgen hebben, registreren wat er allemaal gebeurt op zo’n locatie, je wilt data verzamelen en je wilt zeker weten dat iedereen bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid en de veiligheidsinstructies kent.”

En net als op een festival is veiligheid op een bouwplaats niet het meest ‘sexy’ onderdeel. Haan: “Mensen werken hard en soms onder grote tijdsdruk en dus moet je het hen zo makkelijk mogelijk maken. Als een systeem te complex is wordt het niet gebruikt. De drempel om meldingen te maken moet zo laag mogelijk zijn en moet aantoonbaar waarde toevoegen aan het werk. Wij bieden een praktisch, eenvoudig te gebruiken platform dat werkt in de échte wereld. Onze ruime ervaring bij festivals, evenementen en stadions helpt ons hierbij.”

Ook Bouwpas zag de samenwerking zitten, zegt Jaap Receveur, managing director. “De software van Safesight is heel complementair aan de propositie van Bouwpas, te weten ‘Veilig en Eerlijk werken’. En dan met name het deel veilig werken. BAM krijgt door onze samenwerking met Safesight een heel gebruiksvriendelijk platform om te zorgen dat er beter en efficiënter en veiliger gewerkt kan worden.”

Eén vertrekpunt

Dat Bouwpas en Safesight hun techniek daadwerkelijk integreren onder één en dezelfde motorkap was een harde voorwaarde van Wentink. “Ik wil voorkomen dat onze medewerkers weer met een nieuwe app moeten werken. Alles rond veiligheid en toegang moet in één applicatie.”

Ook Haan en Receveur zien vooral voordelen in de innige samenwerking. “Door Safesight te integreren in Bouwpas creëer je één startpunt waarmee de hele keten van veilig en eerlijk werken – het borgen van maatregelen, het doen van werkplaats inspecties, ongevallenmeldingen en MOS-meldingen – gecoverd is”, zegt Haan. En Receveur voegt toe: “Bouwpas is een intelligente leverancier van infrastructuur op het gebied van veilig werken en kan, door toevoeging van deze inhoudelijke toepassing van Safesight, extra toegevoegde waarde bieden aan klanten. In feite wordt onze infrastructuur hierdoor beter benut en neemt de veiligheid op bouwplaatsen nog meer toe doordat we het gedrag van medewerkers beter kunnen monitoren en sturen.”

Safesight voegde onder andere een aantal dashboards toe aan Bouwpas waarop makkelijk te zien is hoeveel meldingen er gedaan worden, welke onveilige situaties zich voordoen en hoe de risico’s beheerst kunnen worden. Ook kunnen specifieke taken aan individuele medewerkers worden toegewezen. Wentink: “We zijn daardoor in staat om heel gericht attenderingen te versturen en bijvoorbeeld toolboxen te plannen. En je kunt op projectniveau zien welke nationaliteiten er op een bouwplaats aan het werk zijn zodat we de taal van de instructies daarop kunnen aanpassen, over welke papieren en diploma’s bouwplaatsmedewerkers beschikken, of ze de juiste instructies hebben ontvangen en welke toolboxmeetings ze nog moeten bijwonen of al hebben bijgewoond.”

Laagdrempelig

BAM gaat de geïntegreerde Bouwpas/Safesight-applicatie voor het eerst inzetten op het onderhoudscontract van het Zwolse Isala-ziekenhuis en van kantoorgebouw The Office in Den Bosch.

Alle BAM-medewerkers en die van onderaannemers op die contracten hebben de Bouwpas-app op hun smartphone waarin Safesight is geïntegreerd. Zonder die app – waarin naast persoonlijke gegevens ook al het andere papierwerk is opgeslagen – is toegang tot de bouwplaats niet mogelijk. Medewerkers ontvangen via hun telefoon instructies, maar kunnen ook onveilige situaties fotograferen en doorgeven via de app. Aan die meldingen kunnen acties worden verbonden en een tijd waarbinnen iets moet zijn opgelost.

Wentink verwacht veel van de samenwerking. “Bouwpas hielp ons al heel goed om compliant te zijn met alle wet- en regelgeving en bij het verminderen van de administratieve last van een uitvoerder.  Met Safesight kunnen we nu ook een relatie leggen tussen de verschillende fases in projecten en wat we aan communicatie kunnen doen om onze medewerkers veiliger te laten werken. En dat ook nog op een zeer laagdrempelige manier.”

Hoewel de eerste projecten bij BAM gaan draaien, willen Bouwpas en Safesight samen blijven optrekken om ook andere bouwbedrijven te kunnen bedienen met de nieuwe toepassingen. Receveur: “Wat Safesight heel goed doet – en wij nog niet konden bieden – zijn de duidelijke dashboards en de veiligheidsmeldingen die medewerkers zelf real-time op locatie kunnen doen en waaraan meteen taken worden toegewezen om onveilige situaties snel op te lossen. En dat voegt echt iets toe aan wat Bouwpas al deed, namelijk compliant zijn alle wet- en regelgeving en overzicht krijgen over wie, waar, wanneer en met welke kennis en vaardigheden aan het werk is.”

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het werken met Safesight? Neem contact met ons op via 020 2615 081 of reserveer een demo wanneer het jou uitkomt.