Safesight

Efficiëntere politie-inzet tijdens Koningsdag dankzij het ECC

Op Koningsdag vinden in vrijwel iedere Nederlandse gemeente evenementen plaats. Klein, zoals een braderie of een rommelmarkt. Maar ook groot – tot flinke festivals aan toe. Natuurlijk moeten die veilig verlopen en het Safesight-platform helpt daarbij. Dit doen wij bijvoorbeeld in Utrecht, Emmen, Amersfoort. En in Arnhem, waar de gemeente, politie en andere (private) partijen in het ECC samenwerken op het Safesight-platform.

Event Control Center (ECC)

Om de veiligheid optimaal te kunnen waarborgen, krijgt de gehele Arnhemse binnenstad tijdens Koningsnacht en -dag de status van evenemententerrein. En in het stadskantoor wordt een heus Event Control Center (ECC) ingericht.

Peter Biezenaar, veiligheidscoördinator namens de gemeente Arnhem: “Het ECC is het kloppend veiligheidshart van de binnenstad – denk aan een meldkamer waar afgevaardigden van alle betrokken disciplines samenwerken aan de coördinatie en aansturing van de diverse partijen in het veld.” Natuurlijk zijn de gemeente, politie, GHOR en de Veiligheidsregio aanwezig – maar ook de NS en private partijen zoals de EHBO-organisatie.

Overzicht en korte lijnen

In het ECC wordt alle informatie die de verschillende disciplines bezitten, samengebracht en geduid. Peter: “Het Safesight-logboek is hierin de centrale spil. Hier loggen de betrokkenen – vanuit hun eigen discipline – alle bijzonderheden, maatregelen en issues met betrekking tot de veiligheid en continuïteit van het evenement. Door de afgevaardigden aanwezig in het ECC, maar eventueel ook – via de app – door de mensen in het veld. Denk aan meldingen over drukte en crowd management, het sfeerbeeld op de verschillende pleinen en mogelijk gevaarlijke situaties die moeten worden opgelost.”

“En in het geval van mogelijke incidenten, zitten alle betrokken partijen met elkaar in één ruimte. Zo zijn er korte lijnen om snel en gecoördineerd te kunnen handelen.”

Doordat alle meldingen in de cloud worden opgeslagen en vervolgens worden weergegeven in verschillende dashboards, hebben alle disciplines dezelfde informatiepositie. Zo is er continu goed overzicht en wordt voorkomen dat er te vroeg of te laat beslissingen worden genomen op basis van bijvoorbeeld een verkeerde of eenzijdige beeldvorming. “En in het geval van mogelijke escalaties of incidenten, zitten de betrokken partijen met elkaar in één ruimte. Dat zorgt voor korte lijnen om snel en gecoördineerd te kunnen handelen.” aldus Peter.

Politie-inzet voorkomen is vaak beter én efficiënter

LogboekDanny Nykamp, Operationeel Expert Politie Oost-Nederland: “Het werken met het ECC zorgt ervoor dat de politie-inzet tijdens Koningsdag en -nacht anders kan worden ingevuld. En dat komt met name doordat wij eerder en beter op de hoogte zijn van wat er op de verschillende plekken in de stad gebeurt. En hoe bijvoorbeeld de beveiliging ter plaatse handelt of heeft gehandeld.”

Danny: “Die gedeelde informatiepositie vanuit het ECC voorkomt dat wij onnodig of met onnodig groot materieel moeten uitrukken en dat situaties onnodig escaleren. Waar wij voorheen – bij wijze van spreken – bij ieder opstootje meteen met een ME-bus kwamen aanrijden, grijpen wij nu op een andere manier in, veelal in samenwerking met de BOA’s en beveiliging ter plaatse. Als het kan, is het immers altijd beter én efficiënter om een politie-inzet te voorkomen of minimaliseren. Dan kunnen wij ons nog beter richten op de echte politietaken. Het ECC en Safesight helpen daarbij.”

 

Meer weten?

Meer weten over hoe software jouw organisatie kan ondersteunen bij het samenwerken? Misschien wil je een demo? Neem dan contact op met Edo via edo@safesightsafety.com of via 06 14 83 35 36.