Grip op de bouwplaats

Het software platform dat bouw- en infrabedrijven helpt om op de meest eenvoudige en praktische manier veiliger, efficiënter en beter samen te werken.

‘Bij de SUNIJ-lijn ligt de sleutel tot succes in een goede voorbereiding, een organisatie die gericht is op samenwerking en transparante, duidelijke communicatiestromen vanuit één bouwcoördinatiecentrum. Het platform van Safesight ondersteunt ons daarbij. In een normale situatie, maar ook bij incidenten en calamiteiten.’

Coen van Veen, Manager Uitvoering Ombouw SUNIJ-lijn (BAM Infra)

Bekijk case

Start al met Safesight voor €145 per maand – incl. 500 formulierregistraties!

Veiliger

Efficiënter

Beter

Iedereen aantoonbaar geïnstrueerd
Stuur instructies of informatie naar groepen of specifieke personen. Terugkerende acties of checks worden automatisch verzonden.
Minder administratie: bespaar!
Één platform ipv. allerlei apps voor toolboxen, formulieren, actielijsten, restpunten, Check-in, BHV, etc. Maak analyses met 1 druk op de knop.
Meer kwaliteit: plan-do-check-act
Verzamel data en gebruik de rapportages voor de ontwikkeling van nieuw beleid. Verbeter zo continu de organisatie.
Altijd up-to-date
Iedereen op de bouwplaats heeft via de app altijd toegang tot actuele documentatie: startwerkinstructies, toolboxen, plattegronden, logboek en meer.
Efficiënter en minder overleggen
Dashboards bieden realtime inzicht in alle operationele processen: risico’s, mensen op de bouwplaats, status uitgezette acties en meer.
Verhoog lerend vermogen
Structurele borging van informatie vergroot het lerend vermogen van de organisatie. Binnen een project én op lange termijn!
Beheer risico’s: minder incidenten
100% borging van acties, taken en checks volgend uit de risicoanalyses.
Alle projecten in één omgeving
Werk binnen één omgeving – tegelijkertijd - aan alle lopende projecten.
Voorkom onnodige faal kosten
Signaleer vroegtijdig mogelijke incidenten en voorkom onnodige onverwachte kosten.

Gebruik Safesight om veiligheid concreet en meetbaar te maken.
Proactief en vooruitstrevend!

Lees verder