Safesight

Interactieve digitale werkplekinspecties

Directe workflow-integratie zorgt voor efficiëntere opvolging, minder fouten en kostenbesparing.

Het uitvoeren van werkplekinspecties is van essentieel belang om de veiligheid en kwaliteit op bouwplaatsen te waarborgen. Deze inspecties worden al lang niet meer uitgevoerd met pen en papier, maar gebeuren al vaak digitaal. Wat nog wel vaak handmatig plaatsvindt: het verwerken en doorgegeven van de bevindingen aan de betrokken partijen. Dit analoge proces is foutgevoelig, tijdrovend en inefficiënt. Met alle mogelijke communicatiefouten, vertragingen en onnodige kosten als gevolg.

Digitaal aanmaken van formulieren in de app van Safesight

Bevindingen direct bij de juiste persoon

De werkplekinspecties die via het Safesight-platform worden aangeboden, staan in verbinding met logboek van Safesight en de daaraan gekoppelde workflows. Wij noemen onze werkplekinspecties daarom ook interactieve werkplekinspecties.

Onze werkplekinspecties in de praktijk:

   1. De werkplekinspecties worden via ons platform aangeboden. De gebruiker selecteert de juiste inspectie (en eventueel de extra vragen die voor die inspectie van toepassing zijn) en start de inspectie.
   2. Voldoet een inspectiepunt niet aan de gevraagde standaard?
   3. Dan wordt de bevinding automatisch als een melding in het logboek geregistreerd en wordt de daaraan gekoppelde workflow geactiveerd.
   4. De gekozen actiehouder ontvangt de bevinding direct als actie in zijn/haar persoonlijke actielijst en krijgt hiervan een notificatie.
   5. Vervolgens worden alle ontwikkelingen op de bevinding (automatisch) als opvolging op de melding in het logboek geregistreerd.
   6. Bij iedere ontwikkeling op de bevinding ontvangt de melder van de bevinding een notificatie. Bijvoorbeeld wanneer de melding wordt afgesloten.
   7. Is een werkplekinspectie afgerond? Dan wordt die – eventueel ondertekend – en ingediend. Natuurlijk kan de ingevulde inspectie worden geëxporteerd naar een PDF-bestand en worden gemaild naar een mailadres naar keuze.

Een afwijking wordt dus nog tijdens het uitvoeren van de werkplekinspectie bij de juiste persoon belegd. Zonder de tussenkomst van derden of andere tussenstappen die tot fouten kunnen leiden. Iedereen is direct op de hoogte van wat hij/zij moet doen en – in het gunstige geval – zijn de meeste bevindingen al opgelost nog voordat de inspectie wordt afgerond.

Dashboards: leren van data

Als je niet met software werkt – of niet met de juiste software – kan veilig samenwerken voor een grote administratieve last zorgen. Welke werkplekinspecties zijn – op welk project – door wie ingevuld? Op welke vragen zijn de meeste afwijkingen? Wat is er met welke melding gedaan? Wat staat er nog open?

Real time Power BI Dashboard Safesight

Wij besteden daarom veel aandacht aan het gemakkelijk kunnen exporteren van de hierboven genoemde gegevens (hetgeen overigens ook belangrijk is voor de certificering van de organisatie). Voor de werkplekinspecties bijvoorbeeld, bieden wij overzichtelijke exports van:

 1. Alle gegevens van alle inspecties op alle projecten (in een periode). Dus ook van de bevindingen op de individuele vragen op alle projecten.
 2. Data van een specifieke inspectie: de resultaten op de afzonderlijke vragen (in een periode).
 3. Data van de gebruikers: wie heeft hoeveel formulieren ingediend, wanneer en welke (in een periode)?

Gebruik tenslotte ons Power BI-dashboard om alle informatie (overall & per project) weer te geven in één overzicht. Stel je eigen KPI’s in en gebruik zo de data om je organisatie concreet en continu te verbeteren.

 

Meer weten?

Meer weten over hoe je de onderlinge samenwerking kunt verbeteren én tijd en kosten kunt besparen? Wellicht een demo? Neem dan contact op met Edo via edo@safesightsafety.com of via 06 14 83 35 36.