Safesight

Hoe een platform bouwbedrijven helpt om veiliger, efficiënter en beter samen te werken.

Veilig bouwen is beter bouwen

Waar gebouwd wordt, wordt ook aan veiligheid gewerkt. En wie aan veiligheid werkt, weet als geen ander hoe complex en veeleisend dat vraagstuk is. Een software platform biedt de mogelijkheid om op een eenvoudige en laagdrempelige manier alle mogelijke veiligheidsissues te managen. Of die nu spelen op of in de omgeving van de bouwplaats. Rondom een bouwbord of hoogspanningskabel. Onder vaste medewerkers of eenmalige bezoekers.

Veiligheid borgen vraagt om overzicht

Heeft iedereen de startwerkinstructie gekregen? Zijn de toolboxen inzichtelijk en gevolgd? Zijn de werkinspecties gedaan? Wie is er op de bouwplaats aanwezig? Wat gebeurt er met de meldingen van medewerkers, bezoekers en de opdrachtgever? En met die van de omwonenden? Worden die adequaat opgepikt?

Veiligheid is een essentieel vraagstuk binnen het bouwproces. Omdat je als bouworganisatie optimale werkomstandigheden wilt creëren voor iedereen die binnen jouw project aan de slag gaat. En omdat medewerkers, bezoekers, omwonenden en de opdrachtgever ervan uit moeten kunnen gaan dat je je maximaal inspant om risico’s tot een minimum te beperken. Zodat iedereen aan het eind van een dag weer veilig en gezond naar huis kan.

Veiligheid op de bouwplaats is ook een veelzijdig vraagstuk, waarin veel betrokkenen een belangrijke rol spelen. Van de monteurs van een onderaannemer tot de directeur: iedereen die zich op een bouwlocatie bevindt wordt blootgesteld aan risico’s. En tegelijkertijd hebben die betrokkenen ook de sleutel in handen om die risico’s te minimaliseren en op te heffen. Een software platform helpt om veiligheidsrisico’s op een laagdrempelige manier de te beheersen en om te borgen dat alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn. En om (potentiële) incidenten en bijzonderheden eenvoudige te registreren, te delen en op te lossen.

1 platform, 1 aanpak

De inzet van digitale tools in de bouwwereld is niet nieuw – integendeel. Zo maakt vrijwel iedereen dagelijks gebruik van WhatsApp. Maar ook formulieren-apps voor inspectierondes, apps voor de dagelijkse incheck, toolboxen en voor het melden van (mogelijke) incidenten, worden al langer gebruikt. Maar hoe zorg je ervoor dat de gedeelde informatie niet alleen beschikbaar is voor een selecte groep gebruikers? En hoe krijg je een volledig overzicht van alle meldingen en de eventuele opvolging daarvan?

Het antwoord op deze vragen: door de diverse functionaliteiten van de bestaande tools binnen één platform te combineren en zo eenvoudig mogelijk aan te bieden. Je kunt informatie hierdoor centraal verzamelen, eenvoudig delen én samenbrengen in overzichtelijke dashboards. Dit maakt het werken op een bouwplaats niet alleen veiliger, maar ook een stuk gemakkelijker.

Zo werkt het…

Een softwareplatform voegt waarde toe op verschillende niveaus.

1. Goed geïnformeerde en betrokken (mede)werkers

 • Door een app waarmee alle actuele aandachtspunten, toolboxen, veilig werken-regels, formulieren, plattegronden etc. voor iedereen continu beschikbaar zijn.
 • Door digitale takenlijsten waarmee alle betrokkenen hun individuele taken kunnen inzien en accepteren (regulier en ad hoc). Door de borging van informatie vergroot je bovendien het lerend vermogen van de organisatie – zowel binnen het project als op de lange termijn.
 • Door een incheck-functie waarmee iedereen die de bouwplaats betreedt, zich aanmeldt en aantoonbaar de startwerkinstructie accepteert.

2. Overzicht: real time informatie verzamelen en duiden

 • Via een cloudbased logboek waarmee betrokkenen op een eenvoudige en laagdrempelige manier incidenten, meldingen en bijzonderheden kunnen registreren die de kwaliteit en continuïteit van het project kunnen beïnvloeden.
 • Via dashboards waarmee geautoriseerde gebruikers real time inzicht hebben in alle operationele processen. Denk bijvoorbeeld aan meldingen in het logboek, de status van de uitgezette acties of een overzicht van het aantal mensen op de bouwplaats (‘heeft iedereen de bouwplaats verlaten?’).
 • Door digitale risicobeheersing op basis waarvan je acties, taken en checks 100% kunt borgen en monitoren.

3. Besparing

 • Doordat je vroegtijdig mogelijke incidenten signaleert, voorkom je onnodige faalkosten.
 • Door digitalisering van formulieren (zoals werplekinspecties), processen (zoals de check-in) en het informatieaanbod, wordt veel tijd gewonnen. Analyses maak je met een enkele druk op de knop – ook dat scheelt veel administratie.
 • Doordat dashboards alle informatie realtime beschikbaar maken, is er minder overlegtijd nodig. Besteed alleen tijd aan essentiële zaken.

4. Evalueer, analyseer en verbeter

 • Door gericht onderwerpen te selecteren waarover je informatie wilt verzamelen (bijvoorbeeld als incident codes in je logboek) en die te gebruiken voor je rapportages. Op basis van de uitkomst kun je je organisatie scherper aansturen en verbeteren.
 • Door je rapportages actief te in te zetten bij het beheersen van het project. Bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse overleggen – intern en met de opdrachtgever. Wat gaat goed en op welke thema’s is extra aansturing nodig? Met welke acties maak je die aansturing concreet?
 • Door rapportages ook voor de ontwikkeling van de gehele organisatie te gebruiken. Vergelijk projecten onderling en laat mensen van elkaars projecten leren. Gebruik de analyses voor nieuw beleid en verbeter zo continu de volledige organisatie.
 • Door ‘veiligheid’ concreet en meetbaar te maken. Hiermee heb je een overtuigend en overlegbaar veiligheidsconcept in handen – bijvoorbeeld om de inspanningen voor de veiligheidsladder concreet te maken of voor de inschrijving op aanbestedingen.

Direct aan de slag!

Een goed gebruikt software platform maakt het beheersen van een veilige bouwplaats een stuk eenvoudiger. Maar als een systeem te complex is, wordt het niet gebruikt. Het is dan ook onze missie om het meest praktische en gebruiksvriendelijke platform te creëren dat er is. Een platform dat werkt in de ‘echte’ wereld. En onze ruime ervaring bij evenementen, stadions en bijvoorbeeld de BAM helpt hierbij. Zo stellen wij organisaties in staat om veiliger, efficiënter en beter samen te werken.

Benieuwd naar de functionaliteiten en voordelen van ons platform voor jouw organisatie? Je kunt vandaag van start: het platform is direct beschikbaar en te gebruiken.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het werken met Safesight? Neem contact met ons op via eva@safesightsafety.com / 020 2615 081 of reserveer een demo wanneer het jou uitkomt!